Щанцоване и формоване на детайли
Щанцоване и формоване
Щанцоването и формоването са технологични процеси, при които с помощта на инструмент и преса, осигуряваща силен натиск, се обработват метални листове, посредством пластична деформация в студено състояние. В „Радев и синове“ ООД имаме добър опит и нужното оборудване за изпълнение на различните студено-пресови операции с помощта на комбинирана система за щанцоване, формоване и лазерно рязане. Всички операции по товарене, разделяне и разтоварване са автоматични и не изискват ръчна намеса. Готови сме да изработим за вас прецизни детайли със сложна форма и високо качество с отлична производителност.
Комбинирана система за щанцоване и лазерно рязане
SALVAGNINI S1
SALVAGNINI S1 е работен център с адаптивна хибридна технология, който щанцова, формова, лазерно реже и разделя частите. Той оптимизира производствения процес, като намалява отпадъците, свежда до минимум междинната обработка и намесата на оператора. Mултипресовата глава има структура, която побирa до 59 инструмента. Bсички инструменти работят индивидуално и са винаги на разположение без нужда от препозициониране. Лазерното рязане позволява разкрой на металните листове на детайли с всякаква геометрия и размери. Софтуер за управление FACE.S и Stream Punch Evo контролира целия процес на товарене, щанцоване и разтоварване.
Производствен капацитет
  • Макс. дължина на листа - 3048 мм
  • Макс. широчина на листа - 1524 мм
  • Макс. усилие - 200 kN
  • въглеродна стомана ≤ 5 мм
  • неръждаема стомана ≤ 5 мм
  • алуминий ≤ 5мм
Производствената линия
Производствената линия MD+S1+ACN+P4, съхранява и зарежда метални листове, щанцова и формова, срязва с лазер, разтоварва и огъва напълно автоматично, без никаква допълнителна обработка и прехвърляне на детайли. Идеалното решение за всяка производствена стратегия, било то комплекти от различни детайли , една партида или серийно производство.