Електростатично прахово боядисване
Прахово боядисване
Полимерно-прахово боядисване е един от основните завършващи процеси в производството на метални продукти. Ние, от „Радев и синове“ ООД предлагаме финишно индустриално покритие с високи защитни, антикорозионни и декоративни свойства чрез прахово боядисване в три технологични етапа. Първия етап включва почистване повърхността на материала от оксиди и смазки. При втория етап се нанася прахообразна боя в желания по RAL цвят чрез метода на разпръскване. Третия завършващ етап е полимеризация на вече боядисания детайл чрез температурна обработка в пещ за формиране.
Автоматизирана линия за прахово боядисване Gema
Автоматизирана технологична линия Gema за прахово боядисване на метални детайли и профили е напълно оборудвана система с агрегат за предварителна обработка KIGO, сушилня, комплекс за нанасяне на прахови бои Opti Flex, кабина за регенериране на праховата боя Magic Compact , пещ за формиране, монорелсов подвесен конвейер.
Производствен капацитет
  • Макс. широчина на детайла - 400 мм
  • Макс. височина на детайла - 1400 мм
  • Макс. дължина на детайла - 3000 мм
  • скорост на конвейер - 0. 4 ~1.6 м /мин
  • товароносимост - 50 кг/м
  • производителност панели - 100 бр/ч