Полимерно-прахово боядисване на метални продукти в Радев и синове
Електростатично прахово боядисване
Прахово боядисване
Полимерно-прахово боядисване е един от основните завършващи процеси в производството на метални продукти. Ние, от „Радев и синове“ предлагаме финишно индустриално покритие с високи защитни, антикорозионни и декоративни свойства чрез прахово боядисване в три технологични етапа. Първия етап включва почистване повърхността на материала от оксиди и смазки. При втория етап се нанася прахообразна боя в желания по RAL цвят чрез метода на разпръскване. Третия завършващ етап е полимеризация на вече боядисания детайл чрез температурна обработка в пещ за формиране.
Автоматизирана линия за прахово боядисване Coattech
Автоматизиран комплекс за нанасяне на прахови бои Gema OptiFlex
Автоматизирана технологична линия COATTECH за прахово боядисване на метални детайли и профили е напълно оборудвана система с агрегат за предварителна обработка, сушилня пещ, комплекс за нанасяне на прахови бои Gema OptiFlex, кабина за регенериране на праховата боя, пещ за формиране, монорелсов подвесен конвейер Kewesta и система за транспорт и преместване на профили до 6000 мм.
Автоматизирана линия за прахово боядисване COATTECH с агрегат за предварителна обработка и обезмасляване
Производствен капацитет
  • Мах. широчина на детайла - 350 мм
  • Мах. височина на детайла - 1300 мм
  • Мах.дължина на детайла - 2000 мм
    *профили 6000 мм
  • скорост на конвейер - 0.8 ~ 1.2 м / мин
  • товароносимост 50 кг/м
  • производителност панели - 100 бр/ч
  • производителност профили - 10 бр/ч