Новини и събития в R&S Радев и синове
Новини и събития
Радев и синове ЕООД приключи успешно своето участие в международен технически панаир, специализиран в обработка на метали - Blechexpo 2019, Щутгарт, Германия.
13.11.2019
Радев и синове ЕООД приключи успешно своето участие в международен технически панаир, специализиран в обработка на метали - Blechexpo 2019, Щутгарт, Германия.
По време на панаира бяха осъществени контакти с фирми предимно от Германия, Белгия, Дания, Словения и други европейски страни. Интереса към продуктите и услугите които предлагаме в сферата на обработка на метални листове, поставиха началото на нови бизнес взаимоотношения и разкриване на нови пазари.
Международен търговски панаир за обработка листов метал Blechexpo 2019 в Щутгарт, Германия
22.09.2019
„Радев и синове“ ЕООД представя акценти за предстоящото си участие на Международен търговски панаир за обработка листов метал Blechexpo 2019 в Щутгарт, Германия
На щанд 5226 ,зала 5 в търговски панаирен център Щутгарт от 05 до 08 ноември „Радев и синове“ ЕООД ще представи новата си продуктова линия и решения в сферата на обработката на метални листове с акцент върху производството на табла , панели и детайли с широко индустриално приложение.
Софтуер SOLIDWORKS Professional 3D CAD
29.05.2018
Инвестирането в софтуерът SOLIDWORKS Professional 3D CAD е важна стъпка по пътя на усъвършенстването ни
Решенията на SOLIDWORKS ще ускорят процеса на проектиране и продуктивност като същевременно ще намали производствените разходи на фирмата, което ще утвърди „Радев и синове“ ЕООД като една от водещите фирми в металообработката на листов материал.
Закупуване на производствено оборудване
22.05.2018
Набиране на оферти за доставка на производствено оборудване - Машина за лазерно рязане и Цифрова листоогъваща система
В системата ИСУН е обявена обява за набиране на оферти от потенциални доставчици за доставка и монтаж на машина за лазерно рязане и цифрова листоогъваща система. Офертите се подават през системата ИСУН след извършване на регистрация от страна на фирмата – оферент. Краен срок за набиране на оферти-29.05.2018 г.
Тръжна документация:Изтегляне
Закупуване на производствено оборудване
11.05.2018
Набиране на оферти за доставка на производствено оборудване - Автоматизирана технологична линия за прахово боядисване
В системата ИСУН е обявена обява за набиране на оферти от потенциални доставчици за доставка и монтаж на Автоматизирана технологична линия за прахово боядисване на осветителни тела и профили. Офертите се подават през системата ИСУН след извършване на регистрация от страна на фирмата – оферент. Краен срок за набиране на оферти: 17.05.2018г.
Тръжна документация:Изтегляне
Закупуване на производствено оборудване
21.11.2017
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в "РАДЕВ И СИНОВЕ" ЕООД
Стартира изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в "Радев и Синове" ЕООД ,по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0288-C01 от 20.11.2017г.
Тръжна документация:Изтегляне
Участие на Международния технически панаир в Пловдив, България
22.09.2015
Предстоящо участие на Международния технически панаир 2015 в Пловдив, България
От 28 септември до 3 октомври 2015 г., в Пловдив ще се проведе 71-то издание на Международния технически панаир. Традиционно "РАДЕВ И СИНОВЕ" ЕООД ще представи своите иновации в света на осветлението и тяхното приложение. Очакваме Ви на щанд II-23 пред палата номер 8.