Новини и събития в R&S Радев и синове
Новини и събития
18.01.2023
На 18.01.2023г. Радев и синове ООД обяви процедура за набиране на оферти за доставка на 1 брой Листоогъваща система /Панелен огъвач/, съгласно технически характеристики, поместени в документацията. Доставката ще бъде извършена в рамките на проект №: BG-RRP-3.004-0316 „Технологична модернизация в предприятието“ и съфинасирана със средства на ЕС - Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) , Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Срок за подаване на оферти: 27.01.2023г.

Можете да изтеглите документите от тук или от страницата на Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/ProjectProcurementDetails/eeae3bca-1547-458e-a47f-8dbf4c47155c
Light Building 2022
23.09.2022
Международно участие на „Радев и синове“ ООД в Light + Building 2022 в Франкфурт, Германия.
Light + Building 2022 е събитие, което събира представители на индустрията в изложбен център Messe Frankfurt, във Франкфурт ам Майн, Германия от 02 до 06 Октомври 2022. Радев и синове ООД ще представи своите новости и полезни модели в сферата на производство на метални кабинети и панели за електро, телекомуникационната и осветителната индустрия.

Може да ни посетите в зала 12.1, на щанд C11.
16.09.2022
На 16.09.2022г. Радев и синове ООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0307-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква подобряване на енергийната ефективност на МСП, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност, както на ниво отделни производствени предприятия, така и като цяло за икономиката. Със средствата, осигурени от проекта ще бъдат извършени следните инвестиции:

  1. Инсталиране на 2 бр. термопомпи.
  2. Въвеждане в екпслоатация на 1 брой винтов (ротационен) конвенционален компресор с въздушно охлаждане, работно налягане от 13 bar и мощност на двигателя 11 kW.
  3. Подмяна на стари енергоемки осветителни тела с ново LED-осветление. Предвижда се замяна на съществуващото луминисцентно осветление със 150 броя нови LED-осветителни тела, тип „камбана“.
Проекта се изпълнява в рамките на 10 месеца с начало 16.09.2022г. и край 16.07.2023г. и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
16.08.2021
На 16.08.2021г. РАДЕВ И СИНОВЕ ЕООД стартира изпълнението на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1443-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. С помощта на проекта се осигурява оперативен капитал за дружеството – бенефициент с оглед справяне с последиците от пандемията COVID-19 в размер на 50 000 лв.

Проекта се изпълнява в рамките на 3 месеца с начало 16.08.2021г. и край 16.11.2021г. и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие с продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
Публична покана за набиране на оферти за доставка на серво-електрическа щанца преса
10.07.2020
Публична покана за набиране на оферти за доставка на серво-електрическа щанца преса
Във връзка с изпълнението на проект №BG16RFOP002-2.040-0886, Радев и синове ЕООД обявява процедура "Публична покана за набиране на оферти за доставка на серво-електрическа щанца преса". Документи за участие в процедурата можете да изтеглите от тук.
Тръжна документация:Изтегляне
Доставка на ново поколение високотехнологична абкант преса  Salvagnini B3 KinEtic
06.07.2020
Доставка на ново поколение високотехнологична абкант преса Salvagnini B3 KinEtic
Инвестирането във високотехнологичен машинен парк е основен приоритет в развитието на Радев и синове ЕООД. B3 KinEtic е проектирана да комбинира характеристиките и предимствата на електрическите и хидравличните абкант преси. Иновативните системи на машината като , Direct Drive независима работа на двата цилиндъра , KERS система за възстановяване на енергията и AMS автоматична система за измерване на ъгъла в реално време, намаляват времето на работния цикъл, пестят енергия и постигат качество без компромис.
Публична покана за набиране на оферти за доставка на хибридна абкант преса
03.04.2020
Публична покана за набиране на оферти за доставка на хибридна абкант преса
Във връзка с изпълнението на проект №BG16RFOP002-2.040-0886, Радев и синове ЕООД обявява процедура "Публична покана за набиране на оферти за доставка на хибридна абкант преса". Документи за участие в процедурата можете да изтеглите от тук.
Тръжна документация:Изтегляне
Поредно международно участие на „Радев и синове“ ЕООД  в изложение за индустриални подизпълнители GLOBAL INDUSTRIE 2021 в Лион, Франция.
13.02.2020
Поредно международно участие на „Радев и синове“ ЕООД в изложение за индустриални подизпълнители GLOBAL INDUSTRIE 2021 в Лион, Франция.
GLOBAL INDUSTRIE 2021 е събитие, което събира представители на индустрията в изложбен център EUREXPO, Лион - Франция от 16 до 19 март. Радев и синове ЕООД ще представи своите новости и полезни модели в сферата на производство на метални продукти и детайли.
Подобряване на производствения капацитет и разширяване на експортния потенциал на "РАДЕВ И СИНОВЕ" ЕООД
11.02.2020
Подобряване на производствения капацитет и разширяване на експортния потенциал на "РАДЕВ И СИНОВЕ" ЕООД
Стартира изпълнението на проект "Подобряване на производствения капацитет в МСП" в Радев и Синове ЕООД , по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0886-C01 от 10.02.2020 г.
Радев и синове ЕООД приключи успешно своето участие в международен технически панаир, специализиран в обработка на метали - Blechexpo 2019, Щутгарт, Германия.
13.11.2019
Радев и синове ЕООД приключи успешно своето участие в международен технически панаир, специализиран в обработка на метали - Blechexpo 2019, Щутгарт, Германия.
По време на панаира бяха осъществени контакти с фирми предимно от Германия, Белгия, Дания, Словения и други европейски страни. Интереса към продуктите и услугите които предлагаме в сферата на обработка на метални листове, поставиха началото на нови бизнес взаимоотношения и разкриване на нови пазари.
Международен търговски панаир за обработка листов метал Blechexpo 2019 в Щутгарт, Германия
22.09.2019
„Радев и синове“ ЕООД представя акценти за предстоящото си участие на Международен търговски панаир за обработка листов метал Blechexpo 2019 в Щутгарт, Германия
На щанд 5226 ,зала 5 в търговски панаирен център Щутгарт от 05 до 08 ноември „Радев и синове“ ЕООД ще представи новата си продуктова линия и решения в сферата на обработката на метални листове с акцент върху производството на табла , панели и детайли с широко индустриално приложение.
Софтуер SOLIDWORKS Professional 3D CAD
29.05.2018
Инвестирането в софтуерът SOLIDWORKS Professional 3D CAD е важна стъпка по пътя на усъвършенстването ни
Решенията на SOLIDWORKS ще ускорят процеса на проектиране и продуктивност като същевременно ще намали производствените разходи на фирмата, което ще утвърди „Радев и синове“ ЕООД като една от водещите фирми в металообработката на листов материал.
Закупуване на производствено оборудване
22.05.2018
Набиране на оферти за доставка на производствено оборудване - Машина за лазерно рязане и Цифрова листоогъваща система
В системата ИСУН е обявена обява за набиране на оферти от потенциални доставчици за доставка и монтаж на машина за лазерно рязане и цифрова листоогъваща система. Офертите се подават през системата ИСУН след извършване на регистрация от страна на фирмата – оферент. Краен срок за набиране на оферти-29.05.2018 г.
Тръжна документация:Изтегляне
Закупуване на производствено оборудване
11.05.2018
Набиране на оферти за доставка на производствено оборудване - Автоматизирана технологична линия за прахово боядисване
В системата ИСУН е обявена обява за набиране на оферти от потенциални доставчици за доставка и монтаж на Автоматизирана технологична линия за прахово боядисване на осветителни тела и профили. Офертите се подават през системата ИСУН след извършване на регистрация от страна на фирмата – оферент. Краен срок за набиране на оферти: 17.05.2018г.
Тръжна документация:Изтегляне
Закупуване на производствено оборудване
21.11.2017
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в "РАДЕВ И СИНОВЕ" ЕООД
Стартира изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в "Радев и Синове" ЕООД ,по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0288-C01 от 20.11.2017г.
Тръжна документация:Изтегляне
Участие на Международния технически панаир в Пловдив, България
22.09.2015
Предстоящо участие на Международния технически панаир 2015 в Пловдив, България
От 28 септември до 3 октомври 2015 г., в Пловдив ще се проведе 71-то издание на Международния технически панаир. Традиционно "РАДЕВ И СИНОВЕ" ЕООД ще представи своите иновации в света на осветлението и тяхното приложение. Очакваме Ви на щанд II-23 пред палата номер 8.